Korihaiden ja Pyrinnön ottelua ei uusitakaan

24.1.2023 | Uutiset

Pyrintö ei ole matkustamassa tänään Uuteenkaupunkiin. Urheilun oikeusturvalautakunta päätti myöhään eilen illalla, että Koripalloliiton liittohallituksen päätös 30.12.2022 pelatun ottelun mitätöinnistä ja uudelleen pelaamisesta kumotaan. Pyrinnön leirissä oli viime torstain Koripalloliiton liittohallituksen päätöksestä lähtien valmistauduttu pelaamaan tänään tiistaina kyseinen peli uudelleen, mutta Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksen myötä Pyrintö saa tyytyä tappioon kyseisen pelin osalta.

Asiassa päädyttiin Urheilun oikeusturvalautakunnan käsittelyyn Korihaiden sinne tekemän valituksen myötä. Oikeusturvalautakunnassa kysymyksenasettelu oli se, oliko Koripalloliiton liittohallituksella ollut perusteet määrätä ottelu mitätöitäväksi ja ottelu pelattavaksi uudelleen. Hieman yllättäen Urheilun oikeusturvalautakunnassa oli kyse myös siitä, oliko Koripallon liittohallituksen käsittelyssä tapahtunut asiaan vaikutuksellinen kuulemisvirhe.

Urheilun oikeusturvalautakunta tuli päätöksessään siihen lopputulokseen, että Koripallon liittohallituksen käsittelyssä oli tapahtunut merkittävä kuulemisvirhe, kun Korihaita ei ollut ennen päätöksen antamista kuultu. Kuulemisvirheestä johtuen kurinpitorangaistuksen määräämiselle ei Urheilun oikeusturvalautakunnan mielestä ole ollut menettelyllisiä perusteita ja että Koripalloliiton liittohallituksen päätös ottelun mitätöinnistä ja uusintaottelun määräämisestä olisi tuolla perusteella lähtökohtaisesti kumottava.

Toisin kuin Koripalloliitto ja Pyrintö olivat asiassa katsoneet, Urheilun oikeusturvalautakunta katsoi päätöksessään, että Koripalloliiton kurinpitosäännöt eivät mahdollista seuran eli tässä tapauksessa Korihaiden rankaisemista seuran koripallo-otteluun hankkimien toimitsijoiden virheistä. Pyrintö oli perustellut näkemystään muun ohella sillä, että ottelun järjestäjän (tässä tapauksessa Korihaiden) vastuulla on valita otteluun toimitsijat, ja olisi kohtuutonta ja urheiluhengen vastaista, että Korihaiden hankkimien toimitsijoiden virheet johtaisivat siihen, että pelin lopputulos ei vastaisi tehtyjä koreja. Koska Koripalloliiton liittohallitus viime viikolla kumosi Korihaille annetun 2 000 euron sakon, ei Korihaille koitunut ottelussa tapahtuneista virheistä mitään varsinaisia sanktioita. Nykyisten Koripalloliiton kurinpitosääntöjen perusteella oikeustila lienee toisin sanoen se, että ottelun järjestäjän peliin valitsemat toimitsijat voivat tehdä paljonkin virheitä, eikä asiasta aiheudu seuralle varsinaisia sanktioita.

Pyrintöä Koripalloliiton liittohallituksen ja Urheilun oikeusturvalautakunnan käsittelyssä avustaneen asianajaja Jouko Juntusen mielestä Urheilun oikeusturvalautakunta on perustellut päätöstään enimmäkseen hyvin. Juntusta kuitenkin ihmetyttää se, että Urheilun oikeusturvalautakunta ei varsinaisesti ole lainkaan ottanut kantaa Pyrinnön toiseen argumenttiin asiassa. Tämä argumentti koski sitä, että Pyrinnön on käytännössä ollut täysi mahdottomuus tehdä niin sanottua vastalausetta pelin aikana ottelun pöytäkirjan virheellisyyksistä. Tilanne on ollut tämä, koska Pyrinnön käsityksen mukaan vanhentuneissa Koripalloliiton kilpailusäännöissä ei käytännössä huomioida Korisliigassa käytössä olevaa sähköistä pöytäkirjausjärjestelmää riittävällä tavalla. Asiaa hieman yksinkertaistaen olisi Pyrinnön näkemyksen mukaan tällä perusteella tässä tilanteessa tullut poikkeuksellisesti menetellä niin, että Pyrinnön vastalause olisi otettu käsittelyyn vasta ottelun jälkeen. Urheilun oikeusturvalautakunta ei kuitenkaan suoranaisesti ole lainkaan ottanut kantaa tähän asiaan päätöksessään, mikä tietysti Pyrinnön puolesta on harmillista. On kuitenkin hienoa, että Urheilun oikeusturvalautakunta pystyi antamaan päätöksensä asiassa hyvin nopealla aikataululla ja asialle saatiin näin päätepiste. Nyt joukkueet voivat alkaa keskittymään kevään jatkopeleihin.